Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego informuje, że sprzedawcą zobowiązanym na obszarze objętym swoim działaniem jest:

Nida Media Sp. z o.o.
Leszcze 15
28-400 Pińczów
NIP 726-24-64-282
REGON 473209819

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000181575

wyznaczona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr DZO.WKP.496.2.153.2019.Ału z dnia 16.10.2019 r.
na okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
oraz wyznaczona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr DZO.WKP.496.2.33.2020.MTo1 PW-261721 z dnia 19.10.2020 r.
na okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Kontakt z Nida Media >

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
pod numerem telefonu:

41 35 78 386

Nasi klienci

Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw z całego kraju.
Dołącz do grona szczęśliwych partnerów Nida Media